Offset Universal Timecheck-ot-base*ot-base*GoTo Top

*ot-base*   [Variable]

Purpose
Holds the Offset Universal Time time-base value.

Package   :gbbopen-tools

Module   :gbbopen-tools

Value type   An Offset Universal Time time-base value

Initial value   Must be set by using set-ot-base

See also
    check-ot-base
    ot2ut
    set-ot-base
    ut2ot


The GBBopen Project


Offset Universal Timecheck-ot-base*ot-base*GoTo Top